ΚΑΣΤΟΡΙΆ – ΑΡΓΟΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 τροποποιούνται τα δρομολόγια ως εξής :  

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΓΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:40 – – 08:40 – – 09:40 – – 10:40 – – 11:40 – – 12:40 – – 13:40 – – 14:40 – – 15:40 – – 16:40 – – 17:40 – – 18:40 – – 20:10.

Σ Α Β Β Α Τ Ο

10:00 – – 12:00 – – 14:00 – – 16:00 – – 17:00.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η

–  –  – 

ΑΡΓΟΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:10 – – 08:00 – – 09:00 – – 10:00 – – 11:00 – – 12:00 – – 13:00 – – 14:00 – – 15:00 – – 16:00 – – 17:00 – – 18:00 – – 19:00.

Σ Α Β Β Α Τ Ο

09:00 – – 11:00 – – 13:00 – – 15:00 – – 16:30.

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η

–  –  –