Αλλαγές στη διαδρομή Καστοριά-Αθήνα-Καστοριά

Από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 το δρομολόγιο

προς και από ΑΘΗΝΑ θα εκτελείτε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΘΗΝΑ  07:15

ΑΘΗΝΑ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ  11:00

Όμως ατό τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

θα αλλάξει η ώρα μόνο στο δρομολόγιο:

ΑΘΗΝΑ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ  09:30.

Νέο δρομολόγιο προς και από Αθήνα.

Από την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

προστίθεται ένα επιπλέον δρομολόγιο στη διαδρομή

Καστοριά – Αθήνα – Καστοριά.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής :

Καστοριά – Αθήνα 07:15

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή – Κυριακή

Αθήνα – Καστοριά 11:00

Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο 

Αλλαγή δρομολογίων Θεσσαλονίκης

Από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

τροποποιούνται τα δρομολόγια

προς και από Θεσσαλονίκη.

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

06:00** – – 08:00 – – 12:00 – – 16:00

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

09:00** – – 11:30 – – 15:30 – – 19:30

** Οι ώρες των δρομολογίων με τους αστερίσκους δεν ισχύουν για την Κυριακή και τις Αργίες.

Δρομολόγια Καστοριά – Ιωάννινα

Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

επαναλειτουργεί η γραμμή

Καστοριά – Ιωάννινα – Καστοριά

προσωρινά στις παρακάτω ημέρες & ώρες:

Καστοριά – Ιωάννινα

Δευτέρα 10:00  &  Παρασκευή 14:30

Ιωάννινα – Καστοριά

Δευτέρα 15:00  &  Παρασκευή 11:00