Τοπικά Δρομολόγια

ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΓΟΣ


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
& ΑΡΓΙΕΣ
07:30 X X X X X X X
08:00*
X X X X X
08:30 X X X X X X X
09:00
X X X X X
09:30
X X X X X X X
10:00 X X X X X
10:40
X X X X X X X
11:00
X X X X X
11:30
X X X X X X X
12:00
X X X X X
12:30
X X X X X
12:40 X X
13:00 X X X X X
13:40
X X X X X X X
14:00
X X X X X
14:40
X X X X X X X
15:40
X X X X X X X
16:40
X X X X X X X
17:40
X X X X X X X
18:40
X X X X X X X
19:40
X X X X X X X
20:40
X X X X X X X
21:40
X X X X X X X

*Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή το δρομολόγιο των 08:00 θα αναχωρεί στις 07:50.

ΑΡΓΟΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ


ΔΕΥ
ΤΡΙ ΤΕΤ
ΠΕΜ
ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
& ΑΡΓΙΕΣ
07:00 X X X X X X X
07:30 X X X X X
08:00 X X X X X X X
08:30 X X X X X
09:00 X X X X X X X
09:30 X X X X X
10:00 X X X X X X X
10:30 X X X X X
11:00 X X X X X X X
11:30 X X X X X
12:00 X X X X X X X
12:30 X X X X X
13:00 X X X X X X X
13:30 X X X X X
14:00 X X X X X X X
15:00 X X X X X X X
16:00 X X X X X X X
17:00 X X X X X X X
18:00 X X X X X X X
19:00 X X X X X X X
20:00 X X X X X X X
21:00 X X X X X X X

Τηλ.: 2467042202