Δρομολόγια εκτός Νομού

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τον προορισμό που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε Δρομολόγια και  την αντίστοιχη επιλογή (π.χ. Αθήνα).

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Α Θ Η Ν Α


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
& ΑΡΓΙΕΣ
07:15

Α Θ Η Ν Α – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
& ΑΡΓΙΕΣ
09:30

Όλα τα παραπάνω δρομολόγια εξυπηρετούν τους ακόλουθους προορισμούς :

Κ Ο Ζ Α Ν Η – Λ Α Ρ Ι Σ Α – Λ Α Μ Ι Α

Τα εισιτήρια με επιστροφή έχουν διάρκεια 30 ημερών από την έκδοση τους.

Τιμή Εισιτηρίου
Ολόκληρο Φοιτ. 25% Μισό Με επιστροφή
Καστοριά – Κοζάνη – Αθήνα
Αθήνα – Κοζάνη – Καστοριά
48,50€ 36,40€ 24,30€ 75€
Λαμία 30,40€ 22,80€ 15,20€
ΛΑΡΙΣΑ 18, 20€ 13,60€ 9,10€

Τηλ.: 2467083455


Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α 


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
& ΑΡΓΙΕΣ
–:–
–:–

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ 
–:–
–:–

 

 

Τιμή Εισιτηρίου
Ολόκληρο Φοιτ. 25% Μισό Με επιστροφή
 Καστοριά  –,–€ –,–€ –,–€

Από 1η Οκτωβρίου 2022

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η


 

ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ  ΚΥΡ  
06:00
08:00
11:00
14:00
 16:00 –  –  –  – 
17:30         
 18:30 –  –  – 
         
         

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ 
09:00
11:30
14:30
17:30
 19:30 –  –  –  –  – 
20:30          
 21:30 –  –  –  – 
           
           

Ημερήσιο εισιτήριο με επιστροφή στην διαδρομή

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ ,

με τελική τιμή 26,40€ το οποίο θα ισχύει για όλα τα δρομολόγια,

και αυστηρά για την ημερομηνία έκδοσης.

Τα δρομολόγια στα οποία επιτρέπεται η μεταφορά

των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς είναι τα εξής:

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   πρώτο και τελευταίο.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ   πρώτο και τελευταίο.

Τιμή Εισιτηρίου
Ολόκληρο Φοιτ. 25% Μισό Με επιστροφή
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ -ΚΑΣΤΟΡΙΑ
17, 60€ 13,20€ 8,80€ 30€

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
10:00
14:30

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
11:00
15:00

Τα δρομολόγια στα οποία επιτρέπεται η μεταφορά των κατοικίδιων-ζώων συντροφιάς είναι τα εξής:

ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ Σε όλα.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ Σε όλα.

Τιμή Εισιτηρίου
Ολόκληρο Φοιτ. 25% Μισό Με επιστροφή
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
19,90€ 14,90€ 10,00€

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Κ Ο Ζ Α Ν Η

Οι ώρες των δρομολογίων με ( * ) αστερίσκο εκτελούνται από λεωφορεία του Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Κοζάνης , το οποίο είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ακρίβεια και τήρηση του ωραρίου.


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
& ΑΡΓΙΕΣ
07:15
(Δρομολόγια
Αθηνών)
09:15*
(Νεάπολη
-Μπάρα
-Κοζάνη)
14:30*
(Νεάπολη
-Μπάρα
-Κοζάνη)

19:30*
(Νεάπολη
-Μπάρα
-Κοζάνη)

20:30
(Δρομολόγια
Αθηνών)

* Εκτός Σαββάτου-Κυριακής-Αργιών

Τηλ.: 2461034454-5

Κ Ο Ζ Α Ν Η – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
& ΑΡΓΙΕΣ
07:30*
(Μπάρα
-Νεάπολη
-Καστοριά)

13:00*
(Μπάρα – Νεάπολη – Καστοριά )
16:00
(Διερχόμενο από Αθήνα )
18:00*
(Νεάπολη
-Μπάρα
-Κοζάνη)

22:30
(Διερχόμενο
από Αθήνα)

* Εκτός Σαββάτου-Κυριακής-Αργιών

Τιμή Εισιτηρίου
Ολόκληρο Φοιτ. 25% Μισό Με επιστροφή
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΖΑΝΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ
9.30€ 7.00€ 4.70€ 17.00€

Τηλ.: 2461034454-5

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Α Μ Υ Ν Τ Α Ι Ο


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
14:00

Α Μ Υ Ν Τ Α Ι Ο – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α


ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
07:45
16:00

Χρήσιμα τηλέφωνα:

ΠΟΛΗ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2467083455 2467083609
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 2467042202
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310595440 2310595457
ΑΘΗΝΑ 2105152548 2105129308
ΚΟΖΑΝΗ 2461034454 2461022788
ΛΑΡΙΣΑ 2410567600 2410567622
ΒΟΛΟΣ 2421033253 2421032155
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2651027442 2651030711
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
2386022219