Δρομολόγια

 

Ε Κ Τ Α Κ Τ Α  Δ Ρ Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Καστοριά – Αθήνα 

07:15 π.μ.

Τρίτη 26/1, Παρασκευή 29/1,

Τρίτη 2/2, Παρασκευή 5/2. 

************************************************

************************************************

Αθήνα – Καστοριά

11:00 π.μ.

Τετάρτη 27/1, Σάββατο 30/1,

Τετάρτη 3/2, Παρασκευή 6/2.