Το δρομολόγιο Καστοριά - Ιωάννινα στις 28/10/2016 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα μετατεθεί για τις 27/10/2016 και ώρα 10:00

Το δρομολόγιο Καστοριά - Ιωάννινα στις 28/10/2016 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα μετατεθεί για τις 27/10/2016 και ώρα 10:00