ΚΤΕΛ

  • Δείτε την πρόσκληση εδώ
  • Δείτε τον ισολογισμό του Υπεραστικού Κτελ Ν. Καστοριάς για το έτος 2014 εδώ
  • Δείτε την πρόσκληση εδώ
  • Δείτε την πρόσκληση εδώ
  • Δείτε τον ισολογισμό του Υπεραστικού Κτελ Ν. Καστοριάς για το έτος 2013 εδώ
  • Δείτε τον ισολογισμό του Υπεραστικού Κτελ Ν. Καστοριάς για το έτος 2012 εδώ.
  • Το Νέο site της ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς Α. Ε.