Δρομολόγια

Το ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. & το ΚΤΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό για τις κάτωθι αλλαγές δρομολογίων που θα τεθούν σε ισχύ από Δευτέρα 01 Ιουνίου 2015

Δρομολόγια Καστοριά - Κοζάνη - Αθήνα

07:15 - 14:30 - 20:30

Δρομολόγια Αθήνα - Κοζάνη - Καστοριά

07:45 - 16:00 - 21:00

Τιμή:
Ολόκληρο: 52,90€
Φοιτ.: 39,60€
Μισό: 26,40€


Δρομολόγια Καστοριά- Κοζάνη - Βόλος

07:15

Παρασκευή - Κυριακή και στις 14:30

Δρομολόγια Βόλος - Κοζάνη - Καστοριά

14:15

Παρασκευή - Κυριακή στις 19:45

Τιμή:
Ολόκληρο: 28,70€
Φοιτ.: 21,50€
Μισό: 14,30€


ΑΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:

Καθημερινά: 5:30 - 8:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:30
Σάββατο: 5:30 - 8:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:30
Κυριακή: 8:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:30

ΑΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ:
Καθημερινά: 08:30 -11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30
Σάββατο: 08:30 -11:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30
Κυριακή: 10:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30

Τιμή:
Ολόκληρο: 19,10€
Φοιτ.: 14,40€
Μισό: 9,60€


 

ΑΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ:
Δευτέρα: 10:00
Τετάρτη: 14:30
Παρασκευή: 10:00 π.μ.
Κυριακή: 14:30 μ.μ.

AΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ:
Δευτέρα: 15:00
Τετάρτη: 10:30
Παρασκευή 15:00 μ.μ.
Κυριακή: 11:00 π.μ.

Τιμή:
Ολόκληρο: 21,40€
Φοιτ.: 16,00€
Μισό: 10,70€