Τοπικά Δρομολόγια

ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΓΟΣ

ΠΡΩΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:30  08:00  08:30  09:00  09:30  10:00  10:40  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ 

07:30  08:30  09:30  10:40  11:30  12:30  13:40

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
14:40  15:10  15:30  16:00  16:40  17:00  17:30  18:00  18:30  19:00  19:40 20:00  20:30  21:00  21:40  22:00

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ
14:40  15:30 (15:40ΚΥΡ.)  16:40 (16:30ΚΥΡ.) 17:40  18:30  19:40  20:30  21:40

ΑΡΓΟΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΩΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00  07:30  08:00  08:30  09:00  09:30  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΡΓΙΕΣ 
07:00  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00  18:30  19:00  19:30  20:00  20:30  21:00  21:30  

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΕΣ
14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00