Σάββατο 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023

Δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια

06:00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

&

09:00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

Το υπόλοιπο ημερήσιο πρόγραμμα του Σαββάτου

θα εκτελεστεί κανονικά.