Κυριακή ( Εκλογών) 8 Οκτωβρίου 2023

Την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023,

καθώς και σε περίπτωση

 επαναληπτικών εκλογών

την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023,

για την διευκόλυνση των εκλογέων θα προστεθεί ένα επιπλέον δρομολόγιο στο πρόγραμμα των συγκεκριμένων ημερών

 στη γραμμή της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

06:00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

09:00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ