Κυριακή 25 Ιουνίου 2023

Την Κυριακή 25 Ιουνίου 2023

για την διευκόλυνση των εκλογέων

θα προστεθεί ένα επιπλέον δρομολόγιο

στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας

στη γραμμή της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

06:00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

09:00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ