ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΑΜΥΝΤΑΙΟ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Απο τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Αναστέλνονται τα δρομολόγιο

προς & από Αμύνταιο

της Δευτέρας & της Τετάρτης.

Συνεχίζονται κανονικά της

Παρασκευής & Κυριακής.