Τροποποίηση ωραρίου στη διαδρομή Καστοριά -Ιωάννινα -Καστοριά

Από την Κυριακή 2 Απριλίου 2023

 τροποποιείται το ωράριο των δρομολογίων στην διαδρομή

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ -ΓΡΕΒΕΝΑ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ  

Η αλλαγή αυτή θα είναι πιλοτική με κύριο στόχο την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.