ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ Τροποποίηση Δρομολογίων

Τροποποίηση Δρομολογίων

μόνο για την ημέρα της Παρασκευής

στην γραμμή

Καστοριά – Θεσσαλονίκη – Καστοριά.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

06:00 – 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 18:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ

09:00 – 11:30 – 14:30 – 17:30 – 19:30 – 21:30

Ημέρα έναρξης Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023