Κυριακή του Πάσχα 24 Απριλίου 2022

Την Κυριακή του Πάσχα

24 Απριλίου 2022

δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο, όλα τα Εκδοτήρια &

οι Αποθήκες της Εταιρίας μας θα παραμείνουν ΚΛΕΙΣΤΆ.

ΚΑΛΉ ΑΝΆΣΤΑΣΗ