Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Καστοριάς Α.Ε.

Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. Μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Καστοριάς Α.Ε. στις 9-9-2021.pdf

Ανακοίνωση μέτρων προστασίας από τον Covid-19 για τη Γ.Σ. στις 9-9-2021.pdf