Νέο δρομολόγιο προς και από Αθήνα.

Από την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021

προστίθεται ένα επιπλέον δρομολόγιο στη διαδρομή

Καστοριά – Αθήνα – Καστοριά.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής :

Καστοριά – Αθήνα 07:15

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή – Κυριακή

Αθήνα – Καστοριά 11:00

Δευτέρα – Τρίτη – Πέμπτη – Σάββατο