Δρομολόγια Καστοριά – Ιωάννινα

Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

επαναλειτουργεί η γραμμή

Καστοριά – Ιωάννινα – Καστοριά

προσωρινά στις παρακάτω ημέρες & ώρες:

Καστοριά – Ιωάννινα

Δευτέρα 10:00  &  Παρασκευή 14:30

Ιωάννινα – Καστοριά

Δευτέρα 15:00  &  Παρασκευή 11:00