Νέα Δρομολόγια εντός του Νομού.

Ωράριο Δρομολογίων εντός του Νομού

από τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

Δευτέρα έως Παρασκευή

(εκτός Αργιών) 

*  *  *

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ι Ο   0 7 : 3 0  – – 1 3 : 0 0

 Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ι Ο – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α  0 8 : 3 0  – –  1 3 : 5 0

Μέσω Πενταβρύσου.

*  *  *

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Γ Ε Ρ Μ Α Σ  1 4 : 0 0

Γ Ε Ρ Μ Α Σ – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α  0 7 : 3 0  – –  1 4 : 5 0

*  *  *

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Κ Ο Ρ Η Σ Ο Σ

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η

Διαδρομή : Καστοριά – Τοιχιό – Μεταμόρφωση – Φωτεινή – Κορησός.

1 3 : 0 0

Κ Ο Ρ Η Σ Ο Σ – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Διαδρομή : Κορησός – Φωτεινή – Μεταμόρφωση – Τοιχιό – Καστοριά.

08:45 από Κορησό

09:00 από Φωτεινή 

*  *  *

Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α – Δ Ι Π Ο Τ Α Μ Ι Α  0 7 : 3 0 – – 1 3 : 0 0 

Δ Ι Π Ο Τ Α Μ Ι Α – Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α  0 8 : 2 0 – – 1 3 : 5 0

*  *  *