Δρομολόγια Απριλίου 2021 Καστοριά-Αθήνα-Καστοριά

Καστοριά – Αθήνα

07:15 π.μ.

Τρίτη 13/4/2021 – – Παρασκευή 16/4/2021

******

Αθήνα – Καστοριά

11:00 π.μ.

Τετάρτη 14/4/2021 – – Σάββατο 17/4/2021