Τη Δεύτερα 02/01/2017 τα δρομολόγια προς Θεσ/νίκη θα εκτελεστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα Κυριακής – Αργιών.

Τη Δεύτερα 02/01/2017 τα δρομολόγια προς Θεσσαλονίκη θα εκτελεστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα Κυριακής – Αργιών.

Δεν θα ισχύουν τα παρακάτω δρομολόγια:
Καστοριά – Θεσσαλονίκη 05:30
Θεσσαλονίκη – Καστοριά 08:30