Αλλαγές Δρομολογίων απο 17/1/2011

Αλλαγές Δρομολογίων απο 17/1/2011 στα δρομολόγια , Καστορία – Θεσ/νίκη, Θεσ/νίκη – Καστοριά, Καστοριά – Αθήνα, Αθήνα – Καστοριά

Από 17/1/2011 θα ισχύουν τα εξής δρομολόγια

ΑΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ:

07:00 – 14:00 (ΕΚΤΟΣ Σαββάτου) – 20:30

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ:
07:45 – 15:00 (ΕΚΤΟΣ Σαββάτου) – 20:30

ΑΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Καθημερινά: 5:30 – 8:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 18:30
Σάββατο: 5:30 – 8:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 18:30
Κυριακή: 8:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:30

ΑΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ:
Καθημερινά: 08:30 -11:30 – 14:30 – 17:30 – 19:30 – 21:30
Σάββατο: 08:30 -11:30 – 14:30 – 17:30 – 19:30 – 21:30
Κυριακή: 10:30 – 13:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30 – 21:30