Αλλαγές Δρομολογίων απο 17/1/2011

Αλλαγές Δρομολογίων απο 17/1/2011 στα δρομολόγια , Καστορία - Θεσ/νίκη, Θεσ/νίκη - Καστοριά, Καστοριά - Αθήνα, Αθήνα - Καστοριά 

Από 17/1/2011 θα ισχύουν τα εξής δρομολόγια

ΑΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ:

07:00 - 14:00 (ΕΚΤΟΣ Σαββάτου) - 20:30

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ:
07:45 - 15:00 (ΕΚΤΟΣ Σαββάτου) - 20:30

ΑΠΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ:
Καθημερινά: 5:30 - 8:00 - 11:00 - 14:00 - 16:00 - 18:30
Σάββατο: 5:30 - 8:00 - 11:00 - 14:00 - 16:00 - 18:30
Κυριακή: 8:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:30

ΑΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ:
Καθημερινά: 08:30 -11:30 - 14:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30
Σάββατο: 08:30 -11:30 - 14:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30
Κυριακή: 10:30 - 13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21:30